Skip to content

Tausování

6.9.2009
tags:
by

Tausování je starověká a středověká umělecká technika zdobení kovových předmětů. Jedna z metod tausování je založena na vklepávání nejčastěji stříbrného, měděného nebo zlatého drátku do předem vyrytého ornamentu na železném, nebo jiném předmětu. Jiná metoda spočívá ve vyrytí spirálovité drážky na válcovitém předmětu a následném vkládání ozdobného kovu. Kov do drážky lze vklepávat tak, že buďto zcela překryje původní podklad nebo naopak vytvoří střídání kovů různých barev, například železný podklad, stříbrný drát, železný podklad, měděný drát a pod. Po následném vyleštění se na zdobeném předmětu objeví různobarevný vzor.

Technika tauzování byla známá už od doby kdy lidé poznali více než jeden druh kovu a kdy začali tyto různé kovy v umění kombinovat. Mezi řekami Eufratem a Tigridem bylo tauzování známo již ve 3. tisíciletí př. n. l. V jednom ze sumerských královských hrobů v Uru byla nalezena stříbrná mísa tausovaná slitinou elektrum (zlato a stříbro). Z první poloviny 2. tisíciletí př. n. l. existují nálezy mnoha bronzových předmětů tausovaných zlatem nebo stříbrem ze starého Egypta. Kombinování různých kovů se objevuje i v umění antického Řecka, kde existují nálezy takto zdobených zbraní z mykénských hrobů. Později tuto techniku převzali i Římané a byla následně oblíbená i v křesťanské éře. V germánských zemích se tausování  uplatňovalo jak u kontinentálních tak severských Germánů.  V severských zemích se tausování objevuje už v 1. století př. n. l. na bronzové sponě se vsazovaným železem. V předvikinské době se dostalo tausování v severských zemích do jistého útlumu, aby se následně opět probudilo k životu v době Vikingů mezi 9. a 11. stoletím n. l. Z této doby pocházejí nálezy mečů, kopí, ale i jiných předmětů zdobených stříbrem a mědí. Na druhém obrázku vidíme vikinský meč tauzovaný stříbrnými slunečními symboly svastiky. Svastika, nazývaná v severských a germánských zemích také fylfot, byla někdy přisuzována i bohu Thorovi, kde měla asi symbolizovat letící Thorovo kladivo. Tausování bylo používané i v Británii po jejím záboru germánskými Angly, Sasy a Juty. V jedné z nejznámějších královských mohyl ze 7. století v Sutton Hoo, patřící patrně historickému králi východních Anglů Raedwaldovi, byla nalezena honosná přilba  zbobená stříbrným tausováním (detail přilby na prvním obrázku). Tausování bylo známé i ve slovanských zemích. Existují nálezy z období Velkomoravské říše. Příkladem jsou stříbrem zdobené bronzové ostruhy z Mikulčic a nález meče z 9. století ze slovenské Blatnice, zdobeného stříbrným tausováním a zlatým plátováním.

Použitá literatura: Švédské zlaté poklady a umění Vikingů, Wilhelm Holmqvist, 1968.

Obrázky: Svět Vikingů, 1998. Vikingové – Sága tří staletí, 1967. Velká Morava, 1976.

No comments yet

Napsat komentář

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Log Out / Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Log Out / Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Log Out / Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Log Out / Změnit )

Připojování k %s

%d bloggers like this: