Skip to content

Germánské sídliště v Tuklatech

5.10.2009

Tuklaty je obec v okrese Kolín. V roce 1896 zde bylo nalezeno germánské sídliště z 1. a 2. století n. l.  Zdejší výzkum prováděl archeolog dr. Josef Ladislav Píč. Nalezl v těchto místech rozsáhlé sídlištní objekty, v případě některých nálezů bylo možné v zemi rozeznat pozůstatky jamek, které vznikly ztrouchnivěním dřevěné konstrukce některých obydlí. Mezi nejzajímavější objekty patřila zahloubená chata o velikosti 4×5 metrů ve které byly nalezeny dvě železářské pece. V pecích byly ještě zbytky strusky a železa. Při pokusném rozžhavení nalezeného železa v kovárně tuklackého mistra kováře zjistil J. L. Píč, že toto starověké železo rozpraskalo do poloviny tloušťky. Pokud nebudeme brát v úvahu možné chemické reakce probíhající na železu během dvou tisíc let uložení v zemi, odpovídal by stav kovu kombinaci slitiny a kujného železa.

V zahloubené železářské chatě a okolí bylo dále nalezeno dost různorodých předmětů. V zemi zde ležely germánské spony, dva hroty kopí, bronzová a stříbrná jehlice, bronzový prsten, jantarové a keramické korále a množství keramických střepů. Byl zde vykopán zlomek římské keramiky terry siggilaty a domácí germánské střepy různých tvarů a zdobení. Mezi nejzajímavěší ozdobu keramiky této doby patřily tečkované ornamenty vytvářené ozubeným kolečkem. Ozubeným kolečkem byla vytvořena i svastika na jedné ze zdejších nádob. O nálezu svastiky zde přetiskuji zprávu dr. Josefa Ladislava Píče z knihy Čechy na úsvitě dějin, díl II., svazek 3., z roku 1905: Keramika i drobné předměty na sidlišti u Tuklat souhlasí hlavně s pohřebištěm na Pičhoře, v menší částí s pohřebištěm na Třebické. Význačný je kus meandrové nádoby v povrchní popelové vrstvě v dolejší části sidliště nalezené, která na dně zdobena jest svastikou, meandrovitou páskou provedenou, a ač ozdoba svastiky čili, jak se u nás říkávalo, ozdoba muří nohy je v době císařství římského dosti rozšířena, přece vyskytá se v té době na dně dosti zřídka, jako na př. v témž meandrovém tvaru na dně nádoby z pohřebiště Sorge v provincii Saské, na nádobě z Warren v Meklenburce a upomíná na nádobu z mohyly na Burgstallu u Šoproně, která rovněž na dně zdobena svastikou.

Použitá literatura:

  • Píč, Josef Ladislav; Čechy na úsvitě dějin, díl II., svazek 3. 1905.
  • Droberjar, Eduard. Encyklopedie římské a germánské archeologie v Čechách a na Moravě. Libri, 2002.
No comments yet

Napsat komentář

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Log Out / Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Log Out / Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Log Out / Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Log Out / Změnit )

Připojování k %s

%d bloggers like this: