Skip to content

Třísov a keltská tuhová keramika

22.11.2009

Na prvním obrázku je pohled na jihočeské keltské oppidum v Třísově. Opidum Třísov se rozléhá na dvou vyvýšeninách spojených sedlem. Zde vidíme jedno z těchto návrší z pohledu od jihu. Keltská oppida existující na našem území v 2. a 1. století př. n. l. patří mezi větší osídlení považovaná za předchůdce měst. Třísovské oppidum existovalo asi 100 až 120 let někdy mezi 2. a 1. stoletím př. n. l. Stopy požáru a pozůstatky kvapného budování vnějšího valu, stejně jako ojedinělý nález germánského střepu možná vypovídají o občasném nelehkém postavení zdejšího keltského obyvatelstva a třeba i o jeho zániku.

I přesto patřilo ve své době oppidum v Třísově k centrům řemeslné výroby a obchodu. Důvodem k založení oppida byla obchodní stezka táhnoucí se podél Vltavy, naleziště železné rudy a ložiska tuhy. Tuha (grafit) se používala už od doby bronzové na povrchovou úpravu keramiky. Takováto keramika se potom nazývá tuhovaná. Podle archeologických nálezů můžeme usoudit, že nejpočetnější keramikou na třísovském oppidu a v okolí byla ale tzv. tuhová keramika. Rozdíl mezi tuhovou a tuhovanou keramikou je v tom, že tuhovaná keramika byla pouze povrchově upravená, zatímco výroba tuhové keramiky spočívala ve smíchání tuhy s keramickým těstem. Tato keramika měla po vypálení hezký kovový vzhled. Kromě Čech a Moravy je výskyt tuhové keramiky doložen na území od Rýna na západě až po Ukrajinu a Rumunsko na východě, od jižního Polska až po severní Itálii, Slovinsko a Chorvatsko. Největší výskyt tuhové keramiky potom kopíroval území kde se těžila tuha, i když  se předpokládá  i dovoz této suroviny.

Typickým výzdobným prvkem české a moravské tuhové keramiky bylo svislé rýhování přes celou nádobu mimo hrdla (druhý obrázek). Některé z těchto nádob byly zároveň opatřeny symboly tzv. kuří nohy (třetí obrázek). Tento symbol není výhradně keltský, ale objevuje se už na skalních rytinách ve Skandinávii v době bronzové a je zastoupen i v runovém Futharku v podobě runy algiz. Na obrázcích vidíme  tento symbol z nálezů na třísovském oppidu, z keltského oppida Stradonice a z Moravy ze Starého Hradiska (poblíž obce Malé Hradisko).

Použitá literatura:

  •  Waldhauser, Jiří; Encyklopedie Keltů v Čechách; 2001.
  • Čižmářová, Jana; Encyklopedie Keltů na Moravě a ve Slezsku; 2004.
No comments yet

Napsat komentář

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Log Out / Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Log Out / Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Log Out / Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Log Out / Změnit )

Připojování k %s

%d bloggers like this: