Skip to content

Kříž v době kamenné

11.12.2009

Na prvním obrázku vidíme zlomek keramiky se symbolem rovnoramenného kříže z naleziště Mužský v okrese Mladá Boleslav. Jedná se o nález z období neolitu.  Neolit je označení pro mladší dobu kamennou vymezující se obdobím asi 5700 až 4200 let před n. l. V tomto případě se jedná o střep z tzv. lineární keramiky z let 5700 až 5100 před n. l. Na druhém obrázku je k vidění symbol tzv. rozvětveného kříže umísťovaného obvykle na dno misky. Tento nález z Tvršic v okrese Louny je opět datován do období lineární keramiky.

Rovnoramenný kříž bývá často spojován se symbolikou slunce kde čtyři ramena znamenají čtyři sluneční svátky v roce. Předpokládá se, že zemědělský lid lineární keramiky měl už vypracované pozorování nebeských těles, ale v tomto případě existují i jiné teorie o významu kříže. Hlavním zájmem zemědělského lidu neolitu bylo přežití vlastního rodu. Tyto zemědělské komunity byly tedy orientovány na kult předků, který byl zastoupen uctíváním matky rodu a později i ženské plodivé síly v podobě bohyně plodnosti nebo Matky Země. Ornament rovnoramenného kříže bývá v této době umísťován na dnech nádob, nejčastěji uvnitř, někdy i na vnější straně. Toto neobvyklé umístění mimo hlavní výzdobu keramiky bývá proto vysvětlováno jako symbol kultu. Vzhledem k uctívání matek rodu a díky porovnávání se symbolikou neolitických kultur Přední Asie se symbol rovnoramenného kříže vysvětluje jako vyobrazení příslušníků rodu. Předpokládá se, že jednoduchý rovnoramenný kříž představuje děti, pokračovatele rodu, zatímco rozvětvený kříž bývá vysvětlován jako matka rodu společně s dětmi. Mužská symbolika je potom vyjádřena spirálami, které se na některé keramice rovněž vyskytují.

 

Třebaže symbol rozvětveného kříže pochází v tomto případě z 6. tisíciletí před n. l., není bez zajímavosti, že se velmi podobá germánsko-vikinskému runovému zaříkávadlu aegishjálmur používanému v prvních stoletích našeho letopočtu až do středověku (třetí obrázek). V případě tohoto germánského symbolu se jedná o znak složený ze čtyř nebo osmi run algiz uprostřed někdy spojených kruhem. Používal se k zastrašení nepřátel, k nabytí sil, ale i jako složená runa lásky k získání milované ženy.

Na posledním čtvrtém obrázku je symbol rovnoramenného kříže z želiezovské keramiky z naleziště na Slovensku. Tato keramika je pokládána za nástupkyni lineární keramiky a je datována do let 5000 až 4700 před n. l. Pokud budeme brát mírné zalomení ramen kříže jako záměr umělce a ne jako pouhou náhodu, mohlo by se jednat  o počátek roztočení kříže a tedy o jedno z nejstarších zobrazení svastiky (svargy) ve střední Evropě.

Literatura:

 • Encyklopedie pravěku v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Karel Sklenář, Zuzana Sklenářová, Miloslav Slabina, 2002.
 • Pravěké dějiny Čech, Československá akademie věd, příspěvky autorského kolektivu zpracoval Radomír Pleiner ve spolupráci s Alenou Rybovou, 1978
 • Runy, Lars Magnar Enoksen, přeložila Tereza Janoušková, 2003
 • Pravěk Československa, Jiří Neustupný – vedoucí autorského kolektivu, Ivan Hásek, Jitka Hralová, Jiří Břeň, Rudolf Turek, 1960
One Comment leave one →
 1. 20.9.2011 15.59

  Četl jsem v nějakém článku od Libertase Klimky (nepamatuji si přesně) a v jiném od Reného Guénona, že ten rozvětvený čtverokříž (myslím ten úplně nahoře, ale ta „děsivá přilba“ možná také) je průmět kosmického stromu do roviny.

  Guénon nalezl shodný obraz i v jiných tradicích – podle středověké legendy, velmi stručně, stojí ve středu světa „ráj“ a uprostřed ráje „strom ve středu zahrady“ = „strom života“. Pod „stromem života“ se nachází Adamova lebka a „pramen světla“ nebo „studna mládí“. Ráj má tvar kruhu a ze studny vytékají čtyři řeky, které tak při pohledu z pólu tvoří kříž v kruhu.

  Podobně v severské tradici je pod Yckdrasilem pramen moudrosti a Mímiho hlava.

  Mám tyto symboly vyšité na své košili, kterou jsem si přivezl z Jižní Moravy.

Napsat komentář

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Log Out / Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Log Out / Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Log Out / Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Log Out / Změnit )

Připojování k %s

%d bloggers like this: