Skip to content

O keramice dipylské

21.6.2010

Tento text je z knihy Lidstvo v době předhistorické od autora dr. Lubora Niederleho z roku 1893. Text pojednává o tzv. dipylské keramice jež byla součástí řeckého geometrického stylu a přibližně odpovídá temnému období řeckých dějin kdy do země pravděpodobně dorazili indoevropští Dórové.  Počáteční část této doby vešla ve známost také díky Homérovo Iliadě líčící zánik města Tróje. Jak je patrné na detailním obrázku, černobílých kresbách a z  fotografií, byly součástí výzdoby dipylské keramiky různé válečnické scény, pohřební rituály (ležící postava) a  symbolika v podobě svastiky. Na druhém černobílém obrázku stojí rovněž za povšimnutí motiv vodního ptáka.

Spirály a ornamentu rostliného, jež vyznačovaly keramiku mykenskou, více nevidíme, za to nastupují na její místo ozdoby z přímých přerůzně lomených a sestavených čar cikcakových a meandru, tohoto speciálně v Řecku vytvořeného pásového ornamentu. Tento nový řecký sloh objevuje se nejkrásněji na skupině nádob pocházejících z velmi starých hrobů z okolí Athen t. zv. hrobů dipylských. Podle staré městské brány athénské Dipyla (na severozápadu města na cestě do Akademie a k Peiraieu), za níž se hroby tyto nalezly, byly i hroby i nový, nejstarší řecký sloh nazván slohem dipylským. Keramika dipylská následovala v Řecku po mykénské. V dipylských hrobech nenašly se více kostry, jako v mykénských, ale popel zemřelých, a mezi milodary železné meče, hroty, sekery a nádoby ornamentové, slohu právě vylíčeného. Nejvíce jsou pro něj charakteristické figurální pásy, představující řady postav zvířecích nebo lidských, velmi prostě a jednoduše stylizovaných. Jsou to nejvíce bojovníci v řadách kráčející, jinoši a dívky v chorovodech, řady jelenů, koní, dobytka, hus – ale marně bychom již pátrali po těch postavách s kterými se setkáváme neustále v Orientě, okřídlených lvech, gryfech, honbách na lvy a pod.

Jest to zcela něco jiného, jest to projev ducha nového, přišlého od severu a ne východu, ač není třeba, jako to Hoernes učinil, hledati prototypy těchto obrazů až na skalních kresbách skandinávských.

Obrázek z knihy The Oldest Civilization of Greece: Studies of the Mycenaean Age. 1901.

 

Použitá literatura:

  • Niederle, Lubor. Lidstvo v době předhistorické. 1893. (text a první černobílý obrázek)
  • Hall, Harry Reginald. The Oldest Civilization of Greece: Studies of the Mycenaean Age. 1901.
  • [zdroj barevných fotografií zde a zde]
One Comment leave one →
  1. 21.7.2012 22.17

    Přidán nákres keramiky z knihy The Oldest Civilization of Greece: Studies of the Mycenaean Age, 1901.

Napsat komentář

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Log Out / Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Log Out / Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Log Out / Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Log Out / Změnit )

Připojování k %s

%d bloggers like this: