Skip to content

Děsivé hlavy z doby bronzové

29.6.2010

V minulých článcích jsme se věnovali symbolu rozvětveného rovnoramenného kříže. Ukázali jsme si, že tento znak lze nalézt jak na keramice v době kamenné, tak i v mnohem pozdější době na našich erbech a v lidové kultuře. Islanďané tomuto rozvětvenému kříži říkali „aegishjálmur“ – děsivé hlavy nebo děsivé přilby. Jak je patrné z následujících obrázků, podobný symbol rozvětveného rovnoramenného kříže lze nalézt v naší zemi i na sponách z doby bronzové. Nelze samozřejmě dokázat, že tento symbol měl na všech místech a ve všech dobách naprosto stejný „magický“ význam, takže jeho interpretace zůstává na úsudku každého jednotlivého čtenáře.

Na prvním obrázku je zobrazena spona z Opatovic nad Labem v okrese Pardubice. Zde se v době bronzové až halštatské nalézalo sídliště a pohřebiště. Sídliště bylo používáno po celou dobu lužických popelnicových polí v období mladší doby bronzové (1300-1000 př. n. l.). Naproti tomu na nedalekém pohřebišti se pohřbívalo až do doby halštatské (od let 750 př. n. l.). V této době byly už nejstarší hroby málo patrné, takže pozdější pohřbívání do nich místy zasahovalo.

Na druhém obrázku je spona nalezená v okolí obce Lžovice v okrese Kolín. V těchto končinách bylo v mladší (1300-1000 př. n. l.) a pozdní době bronzové (1000-750 př. n. l.) hradiště. Nejvíce nálezů, stejně jako zobrazená spona, pochází z pozdní doby bronzové. Kromě této spony zde bylo v roce 1880 nalezeno 80 bronzových náramků, v roce 1892 6 zlatých náramků, zlaté spirálky a jiné drobnosti. V roce 1905 se zde údajně nalezly dva zpuchřelé kožené vaky (!), které obsahovaly 113 různých bronzových předmětů. V roce 1878 zde byla rovněž objevena amfora z bronzového plechu a v roce 1898 kotlík. S lžovickým hradištěm patrně souvisí i bohatá mohyla v Záboří nad Labem.

Literatura:

  • Encyklopedie pravěku v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Karel Sklenář, Zuzana Sklenářová, Miloslav Slabina, 2002.
  • Pravěké dějiny Čech, Příspěvky autorského kolektivu zpracoval Radomír Pleiner ve spolupráci s Alenou Rybovou, 1978, (barevný obrázek).

No comments yet

Napsat komentář

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Log Out / Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Log Out / Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Log Out / Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Log Out / Změnit )

Připojování k %s

%d bloggers like this: