Skip to content

Na cestě jižní Bukovinou, kříže a kláštery

29.9.2010

číst fotoseriál o cestě jižní Bukovinou od počátku >zde<

 

Poarta opevněného kláštera v Putně.

„Sixtinské kaple východu“, jak jsou místní malované kláštery nazývány, sloužily mimo jiné jako útočiště místních obyvatel před Turky a Maďary – z toho důvodu jsou obehnány kamennými hradbami a v každém rohu chráněny opevněnými věžemi.  Složené kříže, malby, obřady a ikonografie zachovala podstatné množství indoevropkých duchovních prvků. Místní obyvatelstvo Bukoviny Huculové (více zde), kteří patří nábožensky z části k pravoslavným starověrcům a z části k uniatskému společenství, udržují směs „pohanských“ a pravoslavných obřadů a indoevropská tradice zde pod nánosem křesťanství v podobě „folklóru“ přežila dodnes v živé podobě.

Dřevěný kříž z kláštera Putna s kosmickými symboly, ilustrace ostrovského žaltáře (1174) in: Merhautová, A. – Třeštík, D. 1983: Románské umění v Čechách a na Moravě. Praha.

Ukřižovaný Kristus zobrazuje tradiční názory související se stromem světa, jehož, jak ukázal René Guénon, je kříž zjednodušeným nákresem. Nejprve si všimněme symbolů slunce a měsíce představujících kladné a záporné v člověku a Universu (což je stejné, protože člověk dole je obrazem božského nahoře). Podobně, planetární úrovně, které spojuje kosmický strom, mají své analogie v člověku v podobě květů živy, známých u nás spíše pod staroindickým označením čakry.

Uprostřed postranních křížů se nachází roseta (šestilistý květ). Tato symbolická květina Západu odpovídá bílému lotosu, symbolické květině Východu, který představuje korunu božství – vyjádření nejvyšší moudrosti (v Japonsku označuje princip tennó).

Vraťme se zpět k symbolům duality. Pravá strana kosmické osy náleží kladnému, levá zápornému působení. Proto také vkládá severský bůh Týr Fenrimu do tlamy pravou ruku. Římský Scaevola vkládá pravici do ohně ze shodných pohnutek. Pravou rukou se obyčejně přísahá a ze stejného důvodu jsou slova pravý a právo stejného původu. Pravou rukou se provádí žehnající gesto či pozdrav „od srdce k nebi“ (dnes je toto gesto zakázáno). Oproti právu je levota výrazem záporného jednání.

Na svislé ose kříže bývá zobrazována orlice nebo orel, jedna z inkarnací nebeského boha (Dia), která se snáší k zemi, což vyjadřuje manifestaci nebeského na zemi. Ze stejného důvodu se orlice stala císařským symbolem par excellance, jímž císařství vyjadřuje svůj nebeský mandát.

Opevněné kláštery v malebných ztracených údolích, roubených zalesněnými horami, jsou dodnes obydleny a udržovány řeholníky. Byzantský sloh se nenásilně mísí s gotickými a barokními prvky.

Na ose světa (kosmickém stromu, trojném kříži) jsou zavěšeny obětiny v podobě vyšívaných šál a šátků. Zavěšování obětin do větví posvátného stromu je archaický zvyk dochovaný po celé indoevropské Eurasii.

Osa světa s ukřižovaným Kristem, obětinami a svastikou na vrcholu Ineu (2279 m.n.m.) v pohoří Rodna. Umístění axis mundi na vrchol činí horu posvátnou polární horou, středem světa v symbolickém slova smyslu. Obyčej zlézání „posvátných hor“ jako výstupu do středu Universa u nás znovu vypučel ve středověku (husitství) a za národního obrození.

Jedenáct sluncí v pravidelném uspořádání na pevnostní věži kláštera Sucevița. Je zajímavé, že jedenáct sluncí ve tvaru blízkém svastice se ve shodném uspořádání nachází na mandlovacím prkně uloženém v Národopisném muzeu v Plzni.

Ženský klášter Sucevița s malovaným svatostánkem je dodnes funkční a patří na seznam památek UNESCO. Vnitřní omítku kostela zdobí pravidelně se opakující motiv svastiky a  šesticípé hvězdy (v sánskrtu šatkona).

No comments yet

Napsat komentář

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Log Out / Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Log Out / Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Log Out / Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Log Out / Změnit )

Připojování k %s

%d bloggers like this: