Skip to content

Ozdoby gallské

18.12.2010

Malby rukopisné, text o keltském výtvarném umění, 1906

O Gallech čili Keltech praví kulturní historie, že nebyli umělci, ale dovednými řemeslníky. Je o nich známo, že z rud dobývali kovů, kuli zbraně a vyráběli různá náčiní kovová. I v ozdobnictví dosti vynikali. Hrnčířství jejich bylo též na značném stupni dokonalosti. Mále-li však na mysli onu gallskou větev, jež obývala Irsko, pozorujeme, že vyvinul se u nich, a to záhy již, kdy obyvatelstvo ostrova toho tonulo ještě v pohanství, zvláštní způsob a druh výzdoby ornamentálné.

Do doby té dlužno zajisté klásti původ oněch kamenných rakví, jež opatřeny jsou takovýmitéž ozdobami, jaké nalézáme počínaje 6. stoletím v rukopisných památkách mnichů gallských. Ornamentika ta je tak svérázná, že o nějakém vlivu umění byzantského anebo snad jiho- či východoevropského naprosto mluviti nelze. Stopy zvláštních těchto ozdob gallských, jež vedou nás až do Skandinávie, – i ty původem svým jasně ukazují na Irsko.

V nejstarších irsko-gallských památkách rukopisných vyznačeny jsou iniciály síťovou ozdobou, sestávající z červených bodů, – jež počátečné písmeno obklopuje (viz obr. 1. dole). – Avšak záhy potom užíváno již při provádění iniciál výzdoby a výplní z „pletiva stužkového“, jež svým umělým provedením i rozmanitostí motivů vzbuzuje obdiv každého uměnímilovného pozorovatele (obr. 1., 3. a 9.). S podobnou výzdobou ornamentálnou, při níž důležitým elementem jsou výše zmíněné ozdoby a výplně z pletiva páskového, setkáváme se opět v době renaissance. Keltické ozdoby proplétané vyplňovaly různé nepravidelné mezery a plochy v písmenech, anebo bylo jich užito jako ozdob krajových, jež písmeno ladnými křivkami svými lemovaly neb ukončovaly. Ku proplétaným ozdobám těm užito bylo často též těl a údů hadů, ryb, ptáků, psů, i zvířat smyšlených (viz obr. 1., 5. a 9.). – I s lidskými postavami se tu setkáváme. Podivno však, – že po ozdobě a motivech rostliných není ani té nejmenší stopy.

Užití těchže objevuje se teprve  v 9. století, a po nesmělých nábězích (srov. obr. 8.) množí se dekorace ornamentem rostliným vedle ozdob páskových, a to pod značným vlivem romanismu. I barvitost rukopisných ozdob gallských v počátcích svých je velmi jednoduchá; zvláště zlata užito teprve v dobách pozdějích.

Obrazová část

1. Ze 7. století. (Po klinknutí na obrázek lze pomocí + obrázek zvětšit, pozn. H)

2. Ze 7. století. 10. Z 10. století. 11. Z 10. století.

3. Ze 7. století. 4. Ze 7. století. 5. Ze 7. století. 6. Z 8. století. (Zde stojí za povšimnutí symbol šestilistého kvítku, pozn. H) 7. Z 8. století.

8. Z 9. století. 9. Z 10. století. 12. Z 11. století.

Použitá literatura:

  • Skuhravý, Julius; Ornament, Sborník slohových ozdob všech dob umění; 1906.
Komentáře: 2 leave one →
  1. Hlutwig permalink
    17.1.2012 10.54

    Vpravo je keltský bronzový štít z 2. století, vystaven v Britském muzeu v Londýně.

Napsat komentář

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Log Out / Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Log Out / Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Log Out / Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Log Out / Změnit )

Připojování k %s

%d bloggers like this: