Skip to content

Bitva v Teutoburském lese (1)

4.1.2011

Už od 19. století se mnozí nadšenci i archeologové snažili najít skutečné místo bitvy v Teutoburském lese. V roce 1987  amatérský hledač starých římských mincí narazil u Kalkriese v Dolním Sasku na naleziště, které bylo později prohlášeno za pravděpodobné místo této bitvy mezi Germány a Římany z roku 9. n. l. Byl zde zahájen archeologický výzkum a zřízeno muzeum. Na první fotografii vidíme prostor bojů z věže muzea.

V roce 9. n. l. pochodovali tři římské legie vedené Publiem Quinctiliem Varem do Germánie potlačit rebelii Germánů. Proti římským legiím se postavily germánské kmeny Cherusků, Marsů, Chattů a Brukterů. Náčelníkem Germánů byl Arminius. Bitva probíhala několik dní během kterých na Římany útočili z lesů germánští bojovníci. Kvůli lesnímu terénu nemohli Římané použít svůj způsob boje ve formacích a nakonec byli zcela poraženi. Na obrázku vidíme dnešní podobu Teutoburského lesa v místě bitvy.

Na některých místech byly archeology nalezeny pozůstatky po valech, které zbudovali Germáni. Za těmito valy čekali Germáni na přicházející římské vojsko. Zde vidíme pravděpodobnou podobu germánského valu.

Mezi asi nejznámější nález z této bitvy patří římská maska.

Takto vypadá lebka člověka po zásahu mečem.

Několik nálezů římské výstroje.

Většina Římanů byla pobita v bitvě, Varus a jeho nejvyšší důstojníci spáchali sebevraždu. Někteří Římané se pokusili zachránit útěkem do lesů. Až na výjimky se utopili v nedalekých močálech. Zde vidíme podobu močálů, kterými museli uprchlíci projít.

Ačkoliv expanzivní snahy Římské říše nebyly zastaveny, měla bitva v Teutoburském lese vliv na další dění. Podle pověsti chodil římský císař Octavianus Augustus ještě týdny po paláci, tloukl hlavou do zdi a křičel: „Vare, Vare, vrať mi mé legie.“ Bitva v Teutoburském lese patří k nejhorším římským porážkám a po této bitvě se hranice mezi římským a germánským světem ustálila na Rýně.

pokračování >zde<

No comments yet

Napsat komentář

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Log Out / Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Log Out / Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Log Out / Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Log Out / Změnit )

Připojování k %s

%d bloggers like this: