Skip to content

Jehlice z doby bronzové

22.6.2011

Text z roku 1921, Studie o vzniku kultury bronzové v Čechách, napsal Dr. Josef Schránil. Krátký článek týkající se Únětické kultury (2200-1600 před n.l.).

Svérázným typem, který se vyvíjel z týchž prvků jako jehlice lopatkovitá jest jehlice s terčovitou hlavicí, která je kruhovitě roztepána a na vrcholu vybíhá v očko. V českých nálezech jest vzácná, v hrobech únětických vyskytla se pouze v Kamýku (1) a Velvarech (2), zlomek hlavice ojediněle v Šárce. Na Moravě se dosud nenalezla. V Dolních Rakousích byla zastoupena ve dvou hromadných nálezech a sice v Dolním Rötzbachu a v Neudorfu (Staatz). V Uhrách známe ji z pohřebiště O-Gáta, kde byla ve hrobech společně s bronz. hřivnami. 

Po zevní stránce můžeme ji rozčleniti ve dva typy, které jsou asi u nás současné. První má terč hlavice úplně plochý a ornamentální náplň je komponována ze šrafovaných pásků, tvořících dva soustředěné kruhy kolem rovnoramenného kříže (Velvary). Druhý typ liší se od předchozího pouze tím, že kříž, tvořící střed terče je nahražen nízkým, vytepaným kuželem (Kamík). Jest to táž dekorativní technika, jakou vidíme na puklicích z hromadných nálezů v Jizerním Vtelnu a Starém Bydžově. Také tato jehlice nevyvinula se v oblasti kultury únětické, nýbrž jest to cizí prvek, který sem zanesl jihozápadní proud kulturní ze Švýcar, kde jest tento typ velmi četný, jmenovitě na horním toku Rhôny. Pro datování je důležitý hromadný nález v Unterrissdorfu v Sasku, kde byly terčovité jehlice spolu s jehlicemi cyperskými. Tento typ dostal se i do nordické oblasti na konci starší doby bronzové a přešel do II. periody, jak ukazuje jehlice z Marsselu v Hanoversku, zdobená charakteristickým ornamentem závitnicovým.

Zdroj: Studie o vzniku kultury bronzové v Čechách; Dr. Josef Schránil; 1921. Obrázek nakreslil R. Pavelka.

No comments yet

Napsat komentář

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Log Out / Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Log Out / Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Log Out / Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Log Out / Změnit )

Připojování k %s

%d bloggers like this: