Skip to content

Symboly samarrské kultury

31.10.2011

Kultura Samarra (Samarrská kultura) existovala v pravěké Mezopotámii na území dnešního Iráku přibližně v letech 5500-4800 před naším letopočtem. Lidé samarrské kultury využívali umělého zavlažování z okolních řek. Předpokládá se rovněž určité sociální rozvrstvení společnosti o čemž asi vypovídají rozdílné velikosti domů. V této kultuře je doložené užití svastiky uprostřed keramických nádob. Svastika zde často byla ornamentální podoby vytvořená pomocí rohatých zvířat, ptáků, ryb a nebo žen s vlajícími vlasy.

Použitá literatura:

 • Soudský, Bohumil; Pavlů, Ivan. Interpretation historique de l´ornement linéare; 1965. Památky archeologické, Ročník LVII 1966, číslo 1.
 • Wikipedie, internet.
Komentáře: 7 leave one →
 1. 31.10.2011 22.15

 2. Hlutwig permalink
  2.11.2011 22.00

  Kresba na samarrské misce je úžasná. Na první pohled mi připadá jako jakýsi odstředivo/dostředivý systém,….. vzpomněl jsem si na ty pasáže z Krize moderního světa, kde Guénon popisuje, proč musí být současný cyklus završen zrovna sestupným směrem. Ono „sestupným směrem“ může znamenat totéž co od středu směrem k okraji, jako na té misce. Zde tedy existuje jakýsi pevně daný střed, vrchol či prapůvodní princip. Princip, který Guénon blíže nespecifikoval, ale jehož projevem má být čistá duchovnost. Kruhový styl kresby a zároveň od středu stále větší, rozmáchlejší a do volného prostoru mířící ramena svastik mohou naznačovat i to, že vývoj každého jevu s sebou nutně nese co největší odklon od principu, z něhož pochází. A vychází-li ze středu (z nejvyššího bodu), nutně směřuje k okraji (dolů).
  Na jiném místě Guénon dodává, že vývoj každého jevu není přímočarý, není bez odchylek. Ve všech věcech jsou dvě protichůdné tendence-jedna odstředivá (sestupná), vzdalující se od principu a druhá dostředivá (vzestupná), vracející se k principu. Obě působí současně, ale každá v jiné míře. Na kresbě je jedna svastika uprostřed a další ji bezprostředně obklopuje a přitom se „točí“ opačně. Převažuje-li jedna tendence, o to více utiskuje druhou. Někdy se stane, píše Guénon, že v daný moment, kdy se zdá, že sestup zvítězil, však zasáhne nějaká zvláštní síla, která podpoří vzestup. Tedy systém je za jistých okolností propustný i opačně, má schopnost jakéhosi vyvažování, má částečnou tendenci vracet se k rovnováze a přitom dokáže zachovat přirozenou hierarchii jednotlivých řádů.
  Nevím jistě, jestli byl autor kresby motivován zrovna tímto, ale skoro bych řekl, že ano.

 3. 3.11.2011 11.26

  Zajímavé, já se soustředil jenom na ty ptáky a ryby….

  Ten komentář mi připomněl jeden starý článek z časopisu Sauilo, autor Sigmark. Popisuje jeden ze směrů současného germánského pohanství na Západě a to Téodismus (srovnání by možná zasloužilo i slovo „Theod“ se starým indoevropským označením pro lid Tuatha v Irsku, lid v dnešním Pobaltí atd.):

  Téodismus (i když složenina anglosaského slova a latinské
  koncovky není nejšťastnější) by se dal do češtiny přeložit
  jako lidovost, lidovectví (bez politických konotací). Co je
  náplní této lidovosti?
  Pokud chceme blíže pochopit systém naší víry, musíme
  vědět i na jakých principech fungovala tradiční společnost
  našich indoevropských předků před usnutím víry. Ásatrú
  tyto stránky rozděluje a na život jednotlivce aplikuje pouze
  aspekt sakrální, přičemž aspekt sociální je pomíjen. Tím je
  ásatrú nutně o část odkazu předků ochuzeno. V ásatrú
  společnostech se tedy prosazuje demokracie, každý má
  teoreticky stejná práva. Tak ale společnost našich předků
  nefungovala, a právě tento pohled na věc zohledňuje
  téodismus.
  Jak funguje téodská společnost?
  Každá téodská společnost je postavena na jasně daných
  principech hierarchie král/náčelník – lid. Král či náčelník má
  kromě funkce vůdce mundánního také funkci vůdce
  sakrálního – gódiho, a je tedy i anténou k bohům. Lid se pak
  dělí do dvou základních skupin, které mohou, ale nemusí být
  vnitřně stratifikovány. Thraell a Svobodný. Ti, kdo do
  téodského klanu vstupují jako nováčci, mají logicky menší
  privilegia než starší, stabilní jedinci. To samozřejmě
  neznamená, že by se s nováčky fysicky zacházelo jako s
  otroky, ale klan je ještě nezná, neví, jak se zachovají v
  krizových situacích, takže jim nemůže svěřit takové úkoly,
  na kterých je společnost závislá, a tito se otrkávají na
  úkolech jednodušších. Se získáváním zkušeností se do
  hmoty klanu „zapracovávají“ – a je jen na nich, jestli z nich
  budou oříšky na chlebu, nebo jestli se spokojí s tvořením
  oné „masy“ chleba. Důležité je, že téodské společnosti
  nejsou stratifikovány vertikálně (král je nahoře, pod ním je
  plebs), ale horizontálně – král je středem víru, kolem něj
  jsou stálí, časem prověření starší jedinci, a okolo těchto jsou
  nováčkové. Je jen na nich, jestli je vír téodismu strhne nebo
  odvrhne. Král je koncentrací vůle lidu, vyjádřením, a tudíž
  zde není konflikt mezi potřebami krále a potřebami lidu.

 4. Myslič permalink
  3.11.2011 13.53

  H: Velmi zajímavé….. Možná by si to zasloužilo i samostatný článek o tomto směru.

 5. 3.11.2011 14.35

  Myslič: Ano, jenže já o tom vůbec nic nevím, kromě tohoto krátkého článku😦

 6. Hlutwig permalink
  3.11.2011 15.42

  Ohledně téodismu jsem našel ještě kratičký překlad téhož autora (Sigmark), také z časopisu Sauilo. Je z knihy The Way of the Heathen od Gármana Lorda a jmenuje se Dobro a Zlo v téodské společnosti. Lze ho najít v Sauilo 4/2004 na straně 33.

  http://asatru.sk/sauilo.html

 7. managarm permalink
  10.7.2014 0.06

  pokud někoho více zajímá theodismus, napište mi..

Napsat komentář

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Log Out / Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Log Out / Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Log Out / Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Log Out / Změnit )

Připojování k %s

%d bloggers like this: