Skip to content

Sloh řecký, text a obrázky z roku 1906

18.12.2011

Polychromie, jíž Řekové rádi užívali ku zjasnění a oživení svých plastik, přenesena do Řecka z Egypta a Assyrie. – Barev užíváno jasných, nejčastěji červené, modré, zelené, žluté a zlaté.

Řecký pletenec

Nejbohatší polychromií honosil se sloh dorský; chudší barvitost shledáváme v ornamentice jonské, kdežto i v detailech bohatě vyvinutá plastika korintská spokojila se jen ozlacením žebroví a okrajů listů a proložením červeně neb modře mezi listy akantovými na hlavicích sloupů.

Polychromovaná dorská hlavice antová

Na barevných nákresech seřazeny jsou ukázky takovýchto architektonických ozdob polychromovaných. S těmito ozdobami (meandry, perlovci, kymaty, listovci, anthemiemi, palmetami, akroteriemi, růžicemi a p.) setkáváme se i v bohaté a později (v 6.-7. stol. př. Kr.) až k figurálním ozdobám vyspělé řecké mosaice, a pak při ladných a účelných výzdobách vás a výrobků řecké keramiky vůbec.

Kyma z pálené hlíny z dorského chrámu v Metapontu

Že pak v architektuře Řekové velmi často uchylovali se k polychromii, zdůvodněno tím, že chtěli úplně ploše provedenému ornamentu, jenž často jen nepatrně konturovou rýhou ze základní plochy vystupoval, dodati přesnosti i rázu, aby i na větší vzdálenosti jasně, zřetelně a účelně vynikal a při tom ozdobně působil.

Polychromované sima (hlavní římsa žlábkovací) s lví hlavou (na símatu bývaly lví hlavy na způsob chrliče) ze Selinuntu. (Selinunt, město na Sicilii, založené Karthaginskými. Zříceniny města toho chovají mnohé vzácné památky umění stavitelského.)

Akroterie z chrámu Nike-apteros (neokřídlené bohyně vítězství), postaveného blíže Propylaeí na Akropoli athénské.

Malba římsoví z Propylaeí v Athénách. (Propylaeie na Akropoli athénské, vystavěné Mnesiklem za Periklea.)

Ornament polychromované hlavice antové z chrámu Theseova. Athény. (Anty, pilastrovité výstupky, zakončující prostoru chrámovou. Vyskytují se ve slohu dorském, atticko-dorském i jonském. Patky i hlavice antové vyznamenávají se svým rozčlánkováním i výzdobou. Theseion - chrám Theseův v Athénách, jedna z nejušlechtilejších staveb attického dorismu.)

Ozdoba anthemiová z chrámu v Selinuntu

Vlys z chrámu Jupiterova v Aegině

Anthemiová ozdoba simatu z Parthenonu. (Parthenon, velkolepý chrám Athény Panny na Akropoli athénské z času Perikleova, později pobořený, nyní opět valně obnovený. Značná část plastických ozdob přenesena do Londýna.)

Rostlinná ozdoba lodyhová. Nalezena v Palazolle. (Palazolla, městečko na Sicilii, v němž zachavaly se zbytky starověkých náhrobků, předmětů železných a měděných a t. d.)

Meandry (ozdoba přímočará, pravoúhlá, značící proplétání dvou pásů).

Ozdoba kasett. Londýn. (Kasetty, prohloubené desky na stropech chrámových, na pokrajích meandry neb listovcem, uprostřed růžicemi ozdobené.)

Terrakottová ozdoba metopová, nalezana v Palazolle. (Metopy, otevřené mezery mezi triglyfy, u Řeků zdobené bohatými reliefy, předvádějícími scény z bájí bohatýrských.)

V knize nepopsáno (pozn. H)

Použitá literatura:

  • Skuhravý, Julius; Ornament, Sborník slohových ozdob všech dob umění; 1906.
No comments yet

Napsat komentář

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Log Out / Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Log Out / Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Log Out / Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Log Out / Změnit )

Připojování k %s

%d bloggers like this: